Χρήση Aglev SI 200 σε γκαζόν

Χρήση Aglev SI 200 σε γκαζόν

Στα παρακάτω βίντεο γίνεται χρήση ατταπουλγίτη Aglev SI 200 σε επιφάνεια γκαζόν. Γίνεται σύγκριση με άλλη επιφάνεια γκαζόν στην οποία δεν εφαρμόστηκε ατταπουλγίτης και τα αποτελέσματα είναι εμφανή, λίγες μέρες και μερικά ποτίσματα μόνο μετά την χρήση του Aglev SI 200.