GeoHellas

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Το Εργοστάσιο της ΓΕΩΕΛΛΑΣ επεξεργάζεται τα αργιλικά ορυκτά που εξορύσσονται στα λατομεία της Εταιρείας, με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας τελικών προϊόντων που ικανοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των πελατών. Πρόκειται για υπερσύγχρονη μονάδα μεγάλης ευελιξίας, με γραμμές παραγωγής κατάλληλες για την παραγωγή όλου του φάσματος κοκκωδών και κονιωδών προϊόντων. Η παραγωγική διαδικασία γίνεται με απολύτως αυτόματο τρόπο και με την αυστηρή εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων κανόνων ασφάλειας του προσωπικού και του περιβάλλοντος. Είναι πλήρως καθετοποιημένη και καταλήγει στην παραγωγή τελικών προϊόντων, απολύτως προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών. Η συσκευασία τους περιλαμβάνει πληθώρα τύπων και μεγεθών, ώστε ο κάθε πελάτης να μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες.

Κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας παρακολουθείται από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης εναρμόνιση της ποιότητας των τελικών προϊόντων με τις προδιαγραφές τους. Το προσωπικό που απασχολείται είναι υψηλού επιπέδου και πλήρως εκπαιδευμένο, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί την χρονικά εμπρόθεσμη και ποιοτικά άριστη παράδοση των προϊόντων στους πελάτες.

ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος της ΓΕΩΕΛΛΑΣ αναπτύσσεται σε τέσσερα (4) ιδιόκτητα λατομεία, που βρίσκονται στην γειτονική ως προς το Εργοστάσιο περιοχή. Η έρευνα των λατομείων αυτών έχει ήδη ολοκληρωθεί και τα αποθέματα που έχουν βεβαιωθεί επαρκούν για την τροφοδοσία του Εργοστασίου για πολλές δεκαετίες λειτουργίας του. Πρόκειται για ιζηματογενές κοίτασμα υψηλής ποιότητας ατταπουλγίτη – σαπωνίτη, κατάλληλο για την παραγωγή προϊόντων που μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις προδιαγραφές των πελατών. Οι ορίζοντες του κοιτάσματος έχουν διερευνηθεί διεξοδικά στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο του Εργοστασίου και έχει ταυτοποιηθεί η καταλληλότητα της χρήσης τους για την παραγωγή των κατάλληλων τελικών προϊόντων.

Η εκμετάλλευση γίνεται με την μέθοδο των ορθών βαθμίδων σε ανοικτή εκσκαφή, πλήρως εναρμονισμένης με τις τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας. Το αργιλικό υλικό που εξορύσσεται, πριν την μεταφορά του στον χώρο του Εργοστασίου, υποβάλλεται επί τόπου στη διαδικασία της Φυσικής Ξήρανσης, ώστε να αποβάλλει με φυσικό τρόπο το μεγαλύτερο μέρος της υγρασίας που περιέχει, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του στο Εργοστάσιο και καθιστώντας με τον τρόπο αυτόν τη διαδικασία απολύτως φιλική προς το περιβάλλον. Παράλληλα, σε απόλυτη συμφωνία με την πρόοδο της εκμετάλλευσης, εξελίσσεται και η διαδικασία περιβαλλοντικής αποκατάστασης των λατομείων.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στοχεύοντας στην παραγωγή προϊόντων υψηλής απόδοσης και προστιθέμενης αξίας, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ επενδύει σημαντικά σε Ε & Α. Η ομάδα μας Έρευνας & Ανάπτυξης αποτελείται από 15 μέλη που απασχολούνται σε διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ λειτουργεί δύο εργαστήρια, ένα στο εργοστάσιό μας στα Γρεβενά και ένα στην έδρα μας στην Αθήνα. Τα εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα για το χαρακτηρισμό των υλικών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ συνεργάζεται επίσης με πανεπιστήμια και ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σχετικά με βασικά και εφαρμοσμένα ερευνητικά θέματα.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Τα πλούσια αργιλικά κοιτάσματα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχουν εκτενώς καταγραφεί και χαρακτηριστεί ανάλογα με τον τύπο αργίλου, χρησιμοποιώντας σύγχρονα τοπογραφικά και τεχνικές χαρτογράφησης υψηλής ανάλυσης. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στην ομάδα των γεωλόγων και μηχανικών μας να πραγματοποιούν επιλεκτική εξόρυξη και να συγκεντρώνουν αποθέματα εντός των αυστηρών προδιαγραφών που απαιτεί η κάθε εφαρμογή.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ διαθέτει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων παραγωγής τεχνικών αργίλων για νέες και ειδικές εφαρμογές σε συνεργασία με άλλες εταιρίες και οργανισμούς. Οι δυνατότητες αυτές περιλαμβάνουν εκείνες που προσφέρονται από το εξαιρετικά ευέλικτο εργοστάσιό μας, αλλά και από ποικιλία εργαστηριακού και πιλοτικού μεγέθους εξοπλισμού για τον έλεγχο των εφαρμογών και την παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της GeoHellas:

http://geohellas.com/el/