Εφαρμογή  AGLEV SI 300 σε καλλιέργεια μπρόκολου

Εφαρμογή AGLEV SI 300 σε καλλιέργεια μπρόκολου

Εφαρμογή  AGLEV SI 300  220 γρ. με ψεκ. πλάτης 16 lit.Θάνατος μικρών προνυμφών σε 24 ώρες, μεγάλων σε 50+ ώρες.Ο θάνατος οφείλεται στην αφυδάτωση της προνύμφης,επαναλήψεις ανά τακτά διαστήματα.Το Ορυκτό υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

του ΕΚ 889/2008 (βιολογική παραγωγή).