Εφαρμογή Ατταπουλγίτη και ALBIT Plus σε δένδρα Ακτινιδιάς

Εφαρμογή Ατταπουλγίτη και ALBIT Plus σε δένδρα Ακτινιδιάς

Τοποθεσία: Κύρνος, Ξάνθης

Καλλιέργεια: Ακτινίδια (Hayward Κλώνος 8)

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό νέας φύτευσης (10/04/2021) δένδρων ακτινιδιάς, σε αγροτεμάχιο 12 στρεμμάτων.
Στο λάκκο φύτευσης και περιμετρικά των δένδρων έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας (AGLEV SI 200).
Επιπλέον έγιναν 3 εφαρμογές με το σκεύασμα ALBIT Plus.

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε προβληματικό αγροτεμάχιο

Τοποθεσία: Μητρούσι, Σέρρες

Καλλιέργεια: Βαμβάκι

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από καλλιέργεια βαμβακιού, στην οποία έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας AGLEV SI 200 (10 στρ.)
Στο κομμάτι του αγροτεμαχίου που έγινε η εφαρμογή είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια εργασίες για την εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου, το οποίο επηρέασε αρνητικά στη γονιμότητα του χωραφιού.

Σε προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους επικρατούσε κακή ανάπτυξη της καλλιέργειας, παρότι γινόταν προσπάθειες από τον παραγωγό με χρήση διάφορων διαφυλλικών, 
Φέτος όπως δήλωσε ο επιβλέπων γεωπόνος η ανάπτυξη του βαμβακιού είναι αισθητά καλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές, παρουσιάζοντας την “ίδια εικόνα” με το υπόλοιπο αγροτεμάχιο.

Η προμήθεια του Ατταπουλγίτη έγινε από το κατάστημα αγροεφοδίων Μιχαήλ Παπαπαναγιώτου, της περιοχής Σκούταρης, Σερρών.  

 

 

Εφαρμογή Ατταπουλγίτη σε νέα φύτευση Αμυγδαλιών

Εφαρμογή Ατταπουλγίτη σε νέα φύτευση Αμυγδαλιών

Τοποθεσία: Παλιό Εράσμιο, Ξάνθης

Καλλιέργεια: Αμύγδαλα (Ferragnes)

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό νέας φύτευσης δένδρων Αμυγδαλιάς, στα οποία έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας (AGLEV SI 200). Η εφαρμογή του Ατταπουλγίτη έγινε στον λάκκο φύτευσης και περιμετρικά των δένδρων.

Εφαρμογή AGLEV SI 200 και AGLEV SI 300 σε καρυδεώνα

Εφαρμογή AGLEV SI 200 και AGLEV SI 300 σε καρυδεώνα

Περιοχή: Αυξέντιο, Ξάνθης
Καλλιέργεια: Καρύδια
Παραγωγός: Τ.Χ.

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από καρυδεώνα 42 συνολικά στρεμμάτων, στον οποίο έχει γίνει εφαρμογή στο έδαφος, περιμετρικά του ριζικού συστήματος των δένδρων, Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας SI 200.

Τέλος ακολουθούν δύο ακόμα φωτογραφίες από εφαρμογή στα δένδρα καρυδιάς Ατταπουλγίτη SI 300, για την προστασία τους από τον ήλιο.