Ατταπουλγίτης Aglev SI σε φύτευση ελιάς

Ατταπουλγίτης Aglev SI σε φύτευση ελιάς

Ο ατταπουλγίτης Aglev SI μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά κατά τη διαδικασία φύτευσης δένδρων, με τοποθέτηση ποσότητας του προϊόντος κατευθείαν μέσα στο λάκο που θα φυτευτεί κάθε φυτό. Μια τέτοια εφαρμογή βλέπουμε στο παρακάτω βίντεο, όπου ο παραγωγός επέλεξε να χρησιμοποιήσει Aglev SI 200 στη δημιουργία του ελαιώνα του. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει για αρκετά χρόνια συγκράτηση του λιπάσματος το οποίο παρέχει στα φυτά και της υγρασίας από το πότισμα του ελαιώνα, γεγονός που προσφέρει αυξημένη απόδοση και οικονομία ταυτόχρονα στην παραγωγή του. Χρησιμοποιήθηκαν περίπου 300 γραμμάρια ατταπουλγίτη σε κάθε λάκο δένδρου.

Διασικασία εφαρμογής Aglev SI 300 σε ξηρικά αμπέλια

Διασικασία εφαρμογής Aglev SI 300 σε ξηρικά αμπέλια

Παραγωγός: Ζιάκης Νικόλαος

Καλλιέργεια: Αμπέλι (“Cardinal” ξηρικό)

Τοποθεσία: Άμαρτος Ρόδου

Στα παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε την διαδικασία εφαρμογής ατταπουλγίτη Aglev SI 300 σε ξηρικό αμπέλι ποικιλίας “Cardinal”,  στον Άμαρτο Ρόδου. Ο παραγωγός Ζιάκης Νικόλαος επέλεξε να δοκιμάσει την εφαρμογή του τμηματικά σε μερικές μόνο σειρές αμπελιού, αφήνοντας κάποιες άλλες χωρίς χρήση ατταπουλγίτη. 

Εφαρμογή ατταπουλγίτη τμηματικά στο αμπέλι:

Επίσης, στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε εφαρμογή ατταπουλγίτη Aglev SI 300 σε ίδια ποικιλία αμπελιού (ξηρικό “Cardinal”) μαζί με ταυτόχρονη χρήση υφάσματος εδαφοκάλυψης, στην περιοχή της Ρόδου.