Εφαρμογή Ατταπουλγίτη και ALBIT Plus σε δένδρα Ακτινιδιάς

Εφαρμογή Ατταπουλγίτη και ALBIT Plus σε δένδρα Ακτινιδιάς

Τοποθεσία: Κύρνος, Ξάνθης

Καλλιέργεια: Ακτινίδια (Hayward Κλώνος 8)

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό νέας φύτευσης (10/04/2021) δένδρων ακτινιδιάς, σε αγροτεμάχιο 12 στρεμμάτων.
Στο λάκκο φύτευσης και περιμετρικά των δένδρων έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας (AGLEV SI 200).
Επιπλέον έγιναν 3 εφαρμογές με το σκεύασμα ALBIT Plus.

Εφαρμογή ALBIT Plus και Prolis σε αμυγδαλεώνα

Εφαρμογή ALBIT Plus και Prolis σε αμυγδαλεώνα

Τοποθεσία: Μυρωδάτο Ξάνθης

Ποικιλία: Feragnes

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό σύγκρισης δύο αμυγδαλεώνων (ίδιας ποικιλίας), που στον πρώτο έγινε εφαρμογή του σκευάσματος ALBIT Plus και του σκευάσματος Prolis (Δεύτερη συναπτή χρονιά εφαρμογής ALBIT Plus και Prolis), ενώ στον δεύτερο αμυγδαλεώνα της ίδιας περιοχής δεν έγινε εφαρμογή του σκευάσματος ALBIT Plus και του σκευάσματος Prolis. 

Υ.Γ.: Στον αμυγδαλεώνα που έγινε εφαρμογή των σκευασμάτων ALBIT Plus και Prolis έχει γίνει και εφαρμογή ατταπουλγίτη AGLEV SI 200 σε προηγούμενη χρονιά. (βλ.https://gcenter.eu/%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae-aglev-si-200-albit-plus-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-prolis-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%bc%cf%85%ce%b3%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%8e%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%cf%85%cf%81/)

Aμυγδαλεώνας με εφαρμογή ALBIT Plus και Prolis:


Αμυγδαλεώνας χωρίς εφαρμογή ALBIT Plus και Prolis:

 
Παρατηρήσεις:

Ο πρώτος ψεκασμός πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου. (Φωτογραφία από 21 Φεβρουαρίου)

Ο δεύτερο ψεκασμός πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου, 15 ημέρες μετά από τον πρώτο ψεκασμό. (Φωτογραφία από 3 Μαρτίου)

Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ψεκασμού η μέγιστη πτώση θερμοκρασίας ήταν στους 1-2°C.
Μία ημέρα μετά τον δεύτερο ψεκασμό η πτώση της θερμοκρασίας έφθασε έως -5°C.

 

 

Εφαρμογή AGLEV SI 200 και ALBIT Plus σε νέα φύτευση Φουντουκιών

Εφαρμογή AGLEV SI 200 και ALBIT Plus σε νέα φύτευση Φουντουκιών

Περιοχή: Νεοχώρι, Ξάνθης
Καλλιέργεια: Φουντούκια (Συμβολαιακή με την Ιταλική εταιρεία BESANA )

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό και 1 βίντεο, νέας φύτευσης δέντρων φουντουκιάς.
Πριν τη φύτευση τους και όσο ήταν μέσα στις γλάστρες τους, έγινε διαφυλλική εφαρμογή ALBIT Plus, μέχρι απορροής. Στη συνέχεια έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη (AGLEV SI200) στο λάκκο φύτευσης κάθε δέντρου. 

 

Εικόνες

Βίντεο

Εφαρμογή AGLEV SI200 και ALBIT Plus σε νέες φυτεύσεις αμπέλου

Εφαρμογή AGLEV SI200 και ALBIT Plus σε νέες φυτεύσεις αμπέλου

Παρακάτω ακολουθεί οπτικό υλικό , από φυτεύσεις αμπέλου το 2018, 2019 και 2020. ( 1 βίντεο από την φύτευση του 2018, 1 βίντεο από την φύτευση του 2019 και φωτογραφικό υλικό από τη φύτευση 2020).

Στη φύτευση του 2018 έγινε, πέρυσι (2019), διαφυλλική εφαρμογή από το ALBIT Plus, 2 φορές.

Στη φύτευση του 2019 έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη (AGLEV SI200) σε ορισμένα αμπέλια στο λάκκο φύτευσης. Πέρυσι (2019) έγινε διαφυλλική εφαρμογή, 2 φορές, από το ALBIT Plus. Φέτος (2020) έκανε μέχρι στιγμής 1 διαφυλλική εφαρμογή με ALBIT Plus.

Στη φύτευση του 2020 έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη (AGLEV SI200) σε όλα τα αμπέλια στο λάκκο φύτευσης. Επιπλέον έγινε γυμνόρριζη εμβάπτιση, πριν τη φύτευση, σε διάλυμα με το σκεύασμα ALBIT Plus. Στη συνέχεια ακολούθησε 1 διαφυλλικός ψεκασμός, όπως και στη φύτευση του 2019. 

 

Φύτευση 2020

Φύτευση 2019:

Φύτευση 2018

Εφαρμογή ALBIT Plus σε κεράσια

Εφαρμογή ALBIT Plus σε κεράσια

Παραγωγή: Κεράσια

Τοποθεσία: Ωραίο, Ξάνθης

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από δέντρα κερασιάς, στα οποία έχει γίνει εφαρμογή του σκευάσματος ALBIT Plus και δέντρα στα οποία δεν έχει γίνει εφαρμογή.
Η εφαρμογή του ALBIT Plus έγινε πάνω στην ανθοφορία. Το αμέσως επόμενο διάστημα ακολούθησε παγετός, που μπορεί να διαπιστωθεί και από τα δέντρα μάρτυρες, τα οποία έχουν λιγότερη καρπόδεση σε σύγκριση με τα ραντισμένα δέντρα.

 

Με Albit Plus:

Χωρίς Albit Plus:

Εφαρμογή AGLEV SI 200 και ALBIT Plus σε δέντρα μηλιάς

Εφαρμογή AGLEV SI 200 και ALBIT Plus σε δέντρα μηλιάς

Παραγωγή: Μήλα Fubrax και Aztec

Τοποθεσία: Νεοχώρι, Ξάνθης

Παρακάτω ακολουθεί καινούργιο φωτογραφικό υλικό από καλλιέργεια στην οποία είχαμε αναφερθεί και στο παρελθόν, όπου είχε γίνει εφαρμογή μόνο Ατταπουλγίτης (AGLEV SI200) (βλ.Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε φύτεση νέων δέντρων μηλιάς).
Πλέον έχει γίνει και εφαρμογή του σκευάσματος ALBIT Plus.