Εφαρμογή ALBIT Plus σε καλλιέργεια καπνού

Εφαρμογή ALBIT Plus σε καλλιέργεια καπνού

Παραγωγός: Π.Π.

Καλλιέργεια: Καπνός (Virginia)

Τοποθεσία: Νεοχώρι, Ξάνθης

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από καλλιέργεια καπνού Virginia, όπου έγινε εφαρμογή του σκευάσματος ALBIT Plus. 

Εφαρμογή ALBIT σε Βαμβάκι (Μυρωδάτο-Ξάνθης)

Εφαρμογή ALBIT σε Βαμβάκι (Μυρωδάτο-Ξάνθης)

Στη παραπάνω εικόνα γίνεται αντιληπτό το κομμάτι στο οποίο έγινε εφαρμογή με το σκεύασμα ALBIT. (Αριστερά: χωρίς ALBIT, Δεξιά: ALBIT).

 

Εφαρμογή του Albit σε καλλιέργεια βαμβακιού

Παραγωγός: Μουργόπουλος Φώτης

Τοποθεσία: Μυρωδάτο, Ξάνθης

Έτος:2019

Στη παραπάνω εικόνα γίνεται αντιληπτό το κομμάτι στο οποίο έγινε εφαρμογή με το σκεύασμα ALBIT. (Αριστερά: χωρίς ALBIT, Δεξιά: ALBIT).

 Ο παραγωγός ακολούθησε τη διαδικασία της εμβάπτισης σπόρων πριν την φύτευση, και μετά την σπορά και ανάπτυξη των φυτών ακολούθησε με διαφυλλικούς ψεκασμούς. Τέλος θα παρακολουθήσετε 2 αποσπάσματα που τράβηξε ο ίδιος ο παραγωγός ( ΒΑΜΒΑΚΙ_(1): καλοκαιρινή περίοδος, ΒΑΜΒΑΚΙ_(2): πριν τη συγκομιδή).