Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε προβληματικό έδαφος

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε προβληματικό έδαφος

Τοποθεσία: Σκούταρη, Σερρών

Καλλιέργεια: Βαμβάκι

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από καλλιέργεια βαμβακιού, στην οποία έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας AGLEV SI 200 (10στρ.)
Στο αγροτεμάχιο που πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή του Ατταπουλγίτη προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια εργασίες για την εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η γονιμότητα του εδάφους.

Σε προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους η ανάπτυξη της καλλιέργειας ήταν κακή, παρότι γινόταν προσπάθειες από τον παραγωγό, με εφαρμογές διαφυλλικών και λιπασμάτων.
Φέτος όπως δήλωσε ο επιβλέπων γεωπόνος, η ανάπτυξη του βαμβακιού ήταν πολύ καλύτερη, από τις προηγούμενες χρονιές και παρουσίαζε την “ίδια εικόνα” με το υπόλοιπο αγροτεμάχιο. 

Η προμήθεια του Ατταπουλγίτη έγινε από το κατάστημα του Μιχαήλ Παπαπαναγιώτου, στη περιοχή Σκούταρη, Σερρών.

Ατταπουλγίτης και Νηματώδεις

Ατταπουλγίτης και Νηματώδεις

Παρακάτω ακολουθεί μία φωτογραφία από υπαίθρια καλλιέργεια τομάτας σε ξηρικά χωράφια (AGLEV SI200, 200kg/στρ.). Πέραν από την ανάπτυξη θυσσανωτού ριζικού συστήματος και παράπλευρων ριζιδίων, παρατηρήθηκε και μείωση προσβολής από νηματώδεις. 

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε καλλιέργεια τσαγιού (Κοτύλη-Ξάνθης)

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε καλλιέργεια τσαγιού (Κοτύλη-Ξάνθης)

Παραγωγός: Χατζή Χασάν Καδριέ

Τοποθεσία: Κοτύλη, Ξάνθης

Καλλιέργεια: Τσαγιού

Εφαρμογή Aglev SI 200 σε καλλιέργεια τσαγιού, 200kg/στρ.

 

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε καλλιέργεια καλαμποκιού (Νεοχώρι-Ξάνθης)

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε καλλιέργεια καλαμποκιού (Νεοχώρι-Ξάνθης)

Παραγωγός: Μυριωφύτου Αθανάσιος

Τοποθεσία: Νεοχώρι, Ξάνθης

Καλλιέργεια: Υβρίδιο καλαμποκιού PI1758 και PR31Y43.

Εφαρμογή Aglev SI 200 σε καλλιέργεια καλαμποκιού με 200 kgr/στρ.

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε καλλιέργεια καπνού Virginia (Νεοχώρι-Ξάνθη)

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε καλλιέργεια καπνού Virginia (Νεοχώρι-Ξάνθη)

Παραγωγός: Πυργιώτης Παύλος

Τοποθεσία: Νεοχώρι Ξάνθης

Καλλιέργεια: Καπνός ποικ. Virginia

Εφαρμογή Aglev SI 200 σε καλλιέργεια καπνού με 200 kgr/στρ.

Παραγωγή τσαγιού με εφαρμογή ατταπουλγίτη Aglev SI

Παραγωγή τσαγιού με εφαρμογή ατταπουλγίτη Aglev SI

Παραγωγός: Κόντε Νουρή

Παραγωγή: Τσάι του βουνού(σιδερίτης)

Τοποθεσία: Κοτύλη Ξάνθης

Ο παραγωγός τσαγιού Νουρή Κόντε από την Κοτύλη Ξάνθης, χρησιμοποίησε ατταπουλγίτη Aglev SI στην παραγωγή του. Αποτελέσματά της εφαρμογής μπορείτε να δείτε παρακάτω. Η ποικιλία τσαγιού στην οποία χρησιμοποιήθηκε ο ατταπουλγίτης Aglev SI  200 είναι σιδερίτης.