Ατταπουλγίτης και Νηματώδεις

Ατταπουλγίτης και Νηματώδεις

Παρακάτω ακολουθεί μία φωτογραφία από υπαίθρια καλλιέργεια τομάτας σε ξηρικά χωράφια (AGLEV SI200, 200kg/στρ.). Πέραν από την ανάπτυξη θυσσανωτού ριζικού συστήματος και παράπλευρων ριζιδίων, παρατηρήθηκε και μείωση προσβολής από νηματώδεις. 

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε καλλιέργεια τσαγιού (Κοτύλη-Ξάνθης)

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε καλλιέργεια τσαγιού (Κοτύλη-Ξάνθης)

Παραγωγός: Χατζή Χασάν Καδριέ

Τοποθεσία: Κοτύλη, Ξάνθης

Καλλιέργεια: Τσαγιού

Εφαρμογή Aglev SI 200 σε καλλιέργεια τσαγιού, 200kg/στρ.

 

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε καλλιέργεια καλαμποκιού (Νεοχώρι-Ξάνθης)

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε καλλιέργεια καλαμποκιού (Νεοχώρι-Ξάνθης)

Παραγωγός: Μυριωφύτου Αθανάσιος

Τοποθεσία: Νεοχώρι, Ξάνθης

Καλλιέργεια: Υβρίδιο καλαμποκιού PI1758 και PR31Y43.

Εφαρμογή Aglev SI 200 σε καλλιέργεια καλαμποκιού με 200 kgr/στρ.

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε καλλιέργεια καπνού Virginia (Νεοχώρι-Ξάνθη)

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε καλλιέργεια καπνού Virginia (Νεοχώρι-Ξάνθη)

Παραγωγός: Πυργιώτης Παύλος

Τοποθεσία: Νεοχώρι Ξάνθης

Καλλιέργεια: Καπνός ποικ. Virginia

Εφαρμογή Aglev SI 200 σε καλλιέργεια καπνού με 200 kgr/στρ.

Παραγωγή τσαγιού με εφαρμογή ατταπουλγίτη Aglev SI

Παραγωγή τσαγιού με εφαρμογή ατταπουλγίτη Aglev SI

Παραγωγός: Κόντε Νουρή

Παραγωγή: Τσάι του βουνού(σιδερίτης)

Τοποθεσία: Κοτύλη Ξάνθης

Ο παραγωγός τσαγιού Νουρή Κόντε από την Κοτύλη Ξάνθης, χρησιμοποίησε ατταπουλγίτη Aglev SI στην παραγωγή του. Αποτελέσματά της εφαρμογής μπορείτε να δείτε παρακάτω. Η ποικιλία τσαγιού στην οποία χρησιμοποιήθηκε ο ατταπουλγίτης Aglev SI  200 είναι σιδερίτης.

Χρήση Aglev SI 200 σε γκαζόν

Χρήση Aglev SI 200 σε γκαζόν

Στα παρακάτω βίντεο γίνεται χρήση ατταπουλγίτη Aglev SI 200 σε επιφάνεια γκαζόν. Γίνεται σύγκριση με άλλη επιφάνεια γκαζόν στην οποία δεν εφαρμόστηκε ατταπουλγίτης και τα αποτελέσματα είναι εμφανή, λίγες μέρες και μερικά ποτίσματα μόνο μετά την χρήση του Aglev SI 200.