Παραγωγός: Κωνσταντίνος Πεζουβανάκης

Παραγωγή: Τομάτα, Αγγούρι

Τοποθεσία: Κρήτη

Στο άρθρο αυτό μπορείτε να δείτε την εφαρμογή του 100% ελληνικού προϊόντος ατταπουλγίτη Aglev SI 200 σε καλλιέργειες θερμοκηπίου. Πιο συγκεκριμένα ο καλλιεργητής Κωνσταντίνος Πεζουβανάκης επέλεξε την εφαρμογή του ατταπουλγίτη Aglev SI 200 σε καλλιέργεια τομάτας, αγγουριού, ντομάτας μικρής (ποικιλία κώτικο) σε μεγάλα και μικρά θερμοκήπιά του.