Παραγωγός: Σαράφης Νικόλαος

Παραγωγή: Τομάτα (“Ελπίδα”)

Τοποθεσία: Ζηλωτή Ξάνθης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αποτελέσματα χρήσης προϊόντος Aglev SI σε θερμοκήπια παραγωγής τομάτας ποικιλίας “Ελπίδα”, του Νικόλαου Σαράφη στη Ζηλωτή Ξάνθης.