Παραγωγός: Σαράφης Νικόλαος

Παραγωγή: Τομάτα («Ελπίδα»)

Τοποθεσία: Ζηλωτή Ξάνθης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αποτελέσματα χρήσης προϊόντος Aglev SI σε θερμοκήπια παραγωγής τομάτας ποικιλίας «Ελπίδα», του Νικόλαου Σαράφη στη Ζηλωτή Ξάνθης.