Παραγωγός: Μουργόπουλος Φώτης

Τοποθεσία: Μυρωδάτο Ξάνθης

Καλλιέργεια: Aμυγαλεώνας

Εφαρμογή Aglev SI 200 σε νέα εγκατάσταση αμυγδαλεώνα. Οι εικόνες είναι από το 3ο έτος.