Παραγωγός: Μουργόπουλος Φώτης

Τοποθεσία: Μυρωδάτο Ξάνθης

Καλλιέργεια: Αμπέλι

Εφαρμογή Aglev SI 200 σε νέα εγκατάσταση αμπελιών. Οι εικόνες είναι από το 2ο και 3ο έτος. [ Το 1ο έτος εφαρμόστηκε AGLEV SI 200 κατά τη φύτευση. Το 2ο και 3ο έτος έγιναν 4 εφαρμογές ανά 20 ημέρες με ALBIT].

 

Φωτογραφίες 2ου χρόνου

Φωτογραφίες 3ου χρόνου