Παραγωγός: Μουργόπουλος Φώτης

Τοποθεσία: Μυρωδάτο Ξάνθης

Καλλιέργεια: Αμπέλι

Εφαρμογή Aglev SI 200 σε νέα εγκατάσταση αμπελιών. Οι εικόνες είναι από το 2ο και 3ο χρόνο. 

 

Φωτογραφίες 2ου χρόνου

Φωτογραφίες 3ου χρόνου