Εφαρμογή AGLEV SI 200 και Albit σε καλλιέργεια αμπέλου (Διάφορες ποικιλίες)

Παραγωγός: Μουργόπουλος Φώτης

Τοποθεσία: Μυρωδάτο, Ξάνθης

[ Το 1ο έτος εφαρμόστηκε AGLEV SI 200 κατά τη φύτευση. Το 2ο και 3ο έτος έγιναν 4 εφαρμογές ανά 20 ημέρες με ALBIT].

Το παρακάτω φωτογραφικό υλικό είναι από το δεύτερο και τρίτο έτος της καλλιέργειας.
Ο συνδυασμός και των δύο προϊόντων (Ατταπουλγίτη και ALBIT) είχε αποτέλεσμα τα δέντρα να μπουν πιο γρήγορα στη παραγωγή, με ενισχυμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Το τρίτο έτος, αν και με λιγότερη περιποίηση των δέντρων, η καλλιέργεια έδωσε σταθερή παραγωγή.

 

Φωτογραφίες 2ου έτους

Φωτογραφίες 3ου έτους