Το ALBIT είναι ένας καινοτόμος βιοδιεγέρτης τελευταίας γενιάς, βιολογικής προέλευσης. Το ALBIT  αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών στην ξηρασία και σε άλλες μορφές στρες που προκαλούνται από δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες, συμβάλει στην ανοσοποίηση των φυτών από ένα ευρύ φάσμα ασθενειών, εξουδετερώνει το στρες των φυτοφαρμάκων και των χημικών λιπασμάτων, βελτιώνει τη βλάστησης των σπόρων. Επιπλέον, το ALBIT επιτυγχάνει αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας έως και 35%, καθώς και σημαντική βελτίωση της ποιότητας της ίδιας της καλλιέργειας .

Η υψηλή αποτελεσματικότητα του ALBIT οφείλεται στο γεγονός ότι, αντίθετα με τα περισσότερα παρεμφερή προϊόντα, το ALBIT δεν διεγείρει άμεσα την ανάπτυξη, αλλά βελτιώνει τη γενική κατάσταση του φυτού και τον προστατεύει από τα αβιοτικά στρες, ενισχύοντας έτσι τη φυσική ανοσία του φυτού, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης της παραγωγής.

Τα θετικά αποτελέσματα του ALBIT στην αύξηση των αποδόσεων έχουν αποδειχθεί σε περισσότερες από 250 δοκιμές, με 70 είδη γεωργικών καλλιεργειών σε περισσότερες από 40 χώρες και με διαφορετικές κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες.