Το ALBIT είναι ένας καινοτόμος βιοδιεγέρτης τελευταίας γενιάς, βιολογικής προέλευσης, που αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών στην ξηρασία και σε άλλες μορφές στρες που προκαλούνται από δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες, εκτός από την ανοσοποίηση των φυτών από ένα ευρύ φάσμα ασθενειών, εξουδετερώνοντας τα αποτελέσματα από το στρες των φυτοφαρμάκων, των χημικών λιπασμάτων και τη βελτίωση της βλάστησης των σπόρων.Το ALBIT επιτυγχάνει αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας έως και 35%, καθώς και σημαντική βελτίωση της ποιότητας της ίδιας της καλλιέργειας .

Η υψηλή αποτελεσματικότητα του ALBIT οφείλεται στο γεγονός ότι, αντίθετα με τα περισσότερα παρεμφερή προϊόντα, το ALBIT δεν διεγείρει άμεσα την ανάπτυξη, αλλά βελτιώνει τη γενική κατάσταση του φυτού και τον προστατεύει από τα αβιοτικά στρες, ενισχύοντας έτσι τη φυσική ανοσία του φυτού, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης της παραγωγής.

Τα θετικά αποτελέσματα του ALBIT στην αύξηση των αποδόσεων έχουν αποδειχθεί σε περισσότερες από 250 δοκιμές, με 70 είδη γεωργικών καλλιεργειών σε περισσότερες από 40 χώρες και με διαφορετικές κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες.