Το προϊόν ALBIT έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Ολικό άζωτο (N) 7.50%
Ολικός φώσφορος (P2O5) 6,00%
Το συνολικό κάλιο (K2O) 4.50%
Ολικό μαγνήσιο (MgO) 0,62%
Σύνολο θείου (SO4) 2.70%
Μικροστοιχεία (Mo, Fe, Co, Mn, Cu, Ni, Zn με τη μορφή θειικών και χλωριωδών) 4.60%
Αμινοξέα (αλανίνη, αργινίνη, ασπαρτικό οξύ, γλουταμικό οξύ, γλυκίνη, ιστιδίνη, υδροξυπρολίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, λυσίνη, μεθειονίνη, ορνιθίνη, φαινυλαλανίνη, προλίνη, σερίνη, θρεονίνη, τυροσίνη, βαλίνη, τρυπτοφάνη) 10,23%
Σύνολο πολυ-βήτα-υδροξυβουτυρικού οξέος (PHB) 0,62%
Σύνολο οργανικής υδρολυμένης βιομάζας ευεργετικών εδαφικών βακτηρίων (Bacillus megaterium και Pseudomonas aureuofaciens) Σύνολο 20,00%