Στο πείραμα που ακολουθεί σε 2 δοχεία, όπου στο πρώτο προστέθηκε θαλασσινή άμμος, λίγη προσθήκη εδάφους (30%) και μία κουταλιά λίπασμα και στο δεύτερο δοχείο προστέθηκαν τα ίδια υλικά και ατταπουλγίτης (200gr).
Ο σκοπός αυτού του πειράματος ήταν ότι παρά το αφιλόξενο περιβάλλον το φυτό με ατταπουλγίτη αναπτύσσει τρομερή διάπλαση της ρίζας σε όλο το δοχείο, σε αντίθεση με το ατροφικό ριζικό σύστημα του φυτού που δε προστέθηκε ατταπουλγίτης (Εικόνες παρακάτω).

Επεξήγηση του πειράματος υπάρχει και στη πρώτη εικόνα.