Πείραμα σύγκρισης Ατταπουλγίτη-Ζεόλιθου:

Σε ένα πρακτικό-απλό πείραμα,με μικρές ποσότητες, που μπορεί ο καθένας να το δοκιμάσει, δείχνουμε πως ο Ατταπουλγίτης μπορεί να συγκρατήσει 2,5-3 φορές παραπάνω νερό από ότι ο Ζεόλιθος.

Παρακάτω ακολουθούν οι φωτογραφίες καθώς και ένα βίντεο με τις ποσότητες (γραμμάρια), με μία σχετικά λεπτομερείς επεξήγηση στη λεζάντα κάθε ανάρτησης.

Αρχικές μετρήσεις δοχείων: Ατταπουλγίτης (Α) 19gr, Ζεόλιθος (Ζ) 19gr, κυπελλάκι νερού 6gr. (Εικονα 1)

Προσθήκη στα δοχεία (19gr αρχική ποσότητα, χωρίς τα εδαφοβελτιωτικά ορυκτά) 100gr από το κάθε εδαφοβελτιωτικό ορυκτό και 50gr νερού. Δοχεία μαζί με τις πειραματικές ποσότητες: Ατταπουλγίτης(Α) 119gr, Ζεόλιθος(Ζ) 119gr και νερό 56gr. (Εικόνα 2)


Μετρήσεις έπειτα από την προσθήκη νερού(50 gr) στα δύο εδαφοβελτιωτικά ορυκτά. Δοχεία μετά την προσθήκη νερού στα δύο εδαφοβελτιωτικά ορυκτά: Ατταπουλγίτης(Α) 169gr, Ζεόλιθος(Ζ) 169gr, συνδυαστική μέτρηση των δύο ποσοτήτων 338gr. (Εικόνα 3)

Λόγω εμφανή κορεσμού του Ζεόλιθου (βίντεο που ακολουθεί της συλλογής φωτογραφιών) και του μη κορεσμού του Ατταπουλγίτη από την αρχική ποσότητα νερού που προσθέσαμε, προχωρήσαμε σε προσθήκη επιπλέον ποσότητας στο μίγμα του Ατταπουλγίτη με 50gr νερό αρχικά (219gr) και στη συνέχεια αφού και αυτά απορροφήθηκαν από τον Ατταπουλγίτη προσθέσαμε επιπλέον 50gr νερό φτάνοντας στον οπτικό κορεσμό στα 269gr μίγματος. (Εικόνα 4 και Βίντεο)