Παραγωγός: Κόντε Νουρή

Παραγωγή: Τσάι του βουνού(σιδερίτης)

Τοποθεσία: Κοτύλη Ξάνθης

Ο παραγωγός τσαγιού Νουρή Κόντε από την Κοτύλη Ξάνθης, χρησιμοποίησε ατταπουλγίτη Aglev SI στην παραγωγή του. Αποτελέσματά της εφαρμογής μπορείτε να δείτε παρακάτω. Η ποικιλία τσαγιού στην οποία χρησιμοποιήθηκε ο ατταπουλγίτης Aglev SI  200 είναι σιδερίτης.