Το ορυκτό

Ο Ατταπουλγίτης είναι ένα μοναδικό αργιλικό ορυκτό με μεγάλη ποικιλία από βιομηχανικές χρήσεις.

Η μοναδικότητα του ατταπουλγίτη ως βιομηχανικό ορυκτό οφείλεται στην πολύ μεγάλη ειδική του επιφάνεια και το πορώδες της. Είναι μαγνησιούχο αργιλοπυριτικό υλικό, του οποίου η δομή μοιάζει με έναν τοίχο από τούβλα όπου κάθε δεύτερο στη σειρά τούβλο λείπει. Αυτό αφήνει επιμήκη πορώδη κανάλια που το κάνουν πολύ απορροφητικό και ικανό να σχηματίζει γέλη/gel όταν έχει επεξεργαστεί σε ψιλή κονιώδη μορφή.

Χημική σύσταση και δομή ατταπουλγίτη

Ο όγκος του πορώδους του ατταπουλγίτη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι 0,6 έως 0,7 ml/g, ενώ η ειδική του επιφάνεια κυμαίνεται από 250 έως και πάνω από 300 m2/g. Σε καθημερινούς όρους, μπορεί κανείς να φανταστεί ότι θα ήταν δυνατό να καλύψει ένα ολόκληρο γήπεδο ποδοσφαίρου με μόνο λίγες δεκάδες γραμμάρια ατταπουλγίτη!

Δομή ορυκτού ατταπουλγίτη και ανάλυση χημικών στοιχείων

Ο ατταπουλγίτης χρησιμοποιείται με ειδική επεξεργασία σε ποικιλία βασικών αλλά και εξειδικευμένων εφαρμογών για τις προσροφητικές και τις πηκτικές του ιδιότητες.

Οι διάφορες προσροφητικές ποιότητες του ατταπουλγίτη χρησιμοποιούνται σαν μέσα φίλτρανσης ελαίων, βοηθητικά διήθησης, απορροφητικά για πετρελαιοκηλίδες, φορείς φυτοφαρμάκων, βελτιωτικά εδάφους, στρωμνή για ζώα, και δεσμευτικά τοξινών για τον άνθρωπο και τα ζώα. Όσον αφορά την ικανότητα δέσμευσης τοξινών, ο ατταπουλγίτης έχει μια μακρά ιστορία χρήσης στις ΗΠΑ ως το λειτουργικό συστατικό στα πιο δημοφιλή αντιδιαρροϊκά φάρμακα.

Οι πηκτικές ποιότητες του ατταπουλγίτη χρησιμοποιούνται σαν παχυντές σε διάφορες χρήσεις από βαφές μέχρι πολφούς γεωτρήσεων, με εξειδικευμένες εφαρμογές στα καλλυντικά και σε υγρά προϊόντα φροντίδας και υγιεινής.

Ο ατταπουλγίτης διαφέρει από άλλες αργίλους με ποικίλους τρόπους. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με τις γέλες που γίνονται με μπεντονίτη, οι γέλες από ατταπουλγίτη παραμένουν σταθερές υπό την παρουσία αλάτων και άλλων προσθέτων. Αυτό σημαίνει ότι ατταπουλγίτης διατηρεί τις πηκτικές του ιδιότητες σε πολύπλοκες συνταγές που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως τα χρώματα, οι στόκοι, και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Για τον ίδιο λόγο, ο ατταπουλγίτης είναι η προτιμότερη άργιλος για γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου σε επιμολυσμένα με άλατα εδάφη.

Όσον αφορά στις προσροφητικές ιδιότητες, ο ατταπουλγίτης υπερέχει έναντι όλων των άλλων αργίλων ως μέσο διήθησης στη βιομηχανία των βρώσιμων ελαίων. Η ικανότητα του ατταπουλγίτη στη διήθηση, ενισχύεται με θερμική κατεργασία σε θερμοκρασίες πάνω από 200°C, όπου αναπτύσσει την κατάλληλη οξύτητα στην επιφάνειά του, για ήπια αλλά και αποτελεσματική απομάκρυνση των προσμείξεων του ελαίου.

Με έμφαση στην Έρευνα & Ανάπτυξη, οι μοναδικές ιδιότητες του ατταπουλγίτη αξιοποιούνται πλήρως από τη ΓΕΩΕΛΛΑΣ σε υφιστάμενες και νέες εφαρμογές και προϊόντα. Η ευελιξία στην παραγωγή και τα εκτεταμένα αποθέματά μας καθιστούν τη ΓΕΩΕΛΛΑΣ τη μια και μοναδική πηγή ατταπουλγίτη στην Ευρώπη για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και καταναλωτικών αγορών.