Η ανάλυση της μοριακής μορφής του ατταπουλγίτη είναι αυτή που καταδεικνύει τους λόγους για τους οποίους τα βελτιωτικά εδάφους της οικογένειας Aglev SI είναι τόσο ευεργετικά για τη γεωργική παραγωγή. Πιο συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε και στις παρακάτω εικόνες, ο ατταπουλγίτης παρουσιάζει:

• Δομή 2 διαστάσεων (2-D) υπό μορφή διαύλων
• Υψηλή ειδική επιφάνεια
• Υψηλή υδρο-απορροφητικότητα
• Μίκρο / Μέσο / Μακροπορώδες
• Απορροφητικές ικανότητες για οργανικές ενώσεις ενισχύονται μέσω μηχανικής/ θερμικής κατεργασίας

Χημική σύσταση και δομή ατταπουλγίτη

Δομή ορυκτού ατταπουλγίτη και ανάλυση χημικών στοιχείων

Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας για όλα τα προϊόντα της σειράς Anglev SI είναι πιστοποιημένο με πιστοποιητικό BS EN ISO 9001:2008 από τον διεθνή έγκριτο οργανισμό πιστοποίησης Lloyd’s Register Quality Assurance.

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001

 

Βελτιωτικά Εδάφους Aglev SI

Σειρά προϊόντων AGLEV SI της ΓΕΩΕΛΛΑΣ από ατταπουλγίτη (μοναδική στην Ευρώπη πορώδης φυσική άργιλος από την περιοχή των Γρεβενών) σε κοκκώδη ή κονιώδη μορφή, απόλυτα φιλική προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Tα προïόντα AGLEV SI βελτιώνουν την απόδοση των καλλιεργειών, αφ’ ενός μέσω ενίσχυσης της υδροαπορροφητικότητας και αερισμού του εδάφους, αφ’ εταίρου μέσω βραδείας αποδέσμευσης των θρεπτικών συστατικών από τον ατταπουλγίτη προς στα φυτά.

Μηχανισμός Δράσης

Με τη χρήση των προιόντων AGLEV® SI, επιτυγχάνονται ιδανικές συνθήκες αερισμού του εδάφους, μέσω της αύξησης του πορώδους του, βοηθώντας έτσι στην βαθύτερη διείσδυση της ρίζας, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ικανότητα συγκράτησης υγρασίας στο έδαφος, μειώνοντας πολύ σημαντικά την κατανάλωση νερού.
Τα προιόντα AGLEV έχουν την ιδιότητα να προσροφούν το πλεονάζον άζωτο, κάλιο, φωσφόρο και ιχνοστοιχεία από τις λιπάνσεις και το έδαφος και να τα αποδίδουν εκ των υστέρων, μέσω μηχανισμού βραδείας αποδέσμευσης στο έδαφος / φυτό, επιμηκύνοντας το χρόνο δράσης τους, ενώ περιέχουν φυσικό σίδηρο που αποτρέπει τις χλωρώσεις, ενισχύοντας το έντονο πράσινο χρώμα των φύλλων.

Χρήσεις

Tα προιόντα AGLEV SI συνιστώνται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών όπως : λαχανικών, καρποφόρων δέντρων, καλλωπιστικών φυτών, βοτάνων και υπερτροφών. Tα προιόντα AGLEV SI μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σπορεία, σε ανάμιξη με φυτοχώματα και τύρφες.

Γενικά χαρακτηριστικά AGLEV® SI – Κοκκώδης Ατταπουλγίτης – Βελτιωτικό Εδάφους

•100% φυσικό προϊόν
•Πορώδης, κοκκώδης άργιλος με χαμηλή περιεκτικότητα σε σκόνη
•Επιτυγχάνει καλύτερο αερισμό του εδάφους αυξάνοντας το πορώδες του
•Βοηθάει στην ανάπτυξη βαθύτερης ρίζας των φυτών
•Βελτιώνει την ανάκτηση του ριζικού συστήματος κατά την μεταφύτευση
•Μειώνει τη συμπίεση του εδάφους
•Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας του εδάφους μειώνοντας σημαντικά τη χρήση νερού
•Ρυθμίζει την υγρασία του εδάφους κατά τη διάρκεια ξηρών και υγρών περιόδων
•Μειώνει την υδροφοβικότητα των ξηρών εδαφών
•Μειώνει τη συρρίκνωση του εδάφους μεταξύ των κύκλων ποτίσματος
•Προσροφά και αποδεσμέυει σταδιακά το πλεονάζον άζωτο, κάλιο, φωσφόρο και ιχνοστοιχεία
•Αυξάνει τη συγκράτηση θρεπτικών ουσιών