Το κατάστημα Γεωπονικό Κέντρο – Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης στον Νομό Σερρών συνεργάζεται με τα εξής καταστήματα:

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1 ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 51 ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2321065730
2 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΡΡΩΝ ΕΜ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 46-48 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2321098090
3 ΑΦΟΙ ΘΥΜΙΑΡΟΙ Ο.Ε. INTERFARM ΣΕΡΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΡΟΣ 2325025770
4 ΑΡΟΣΙΣ Α.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Φ. Παπαδημητρίου 26   2321059008