Το κατάστημα Γεωπονικό Κέντρο – Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης στον Νομό Έβρου συνεργάζεται με τα εξής καταστήματα:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1

ΤΖΙΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΒΡΟΥ

ΦΕΡΕΣ

ΤΖΙΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6972239820