Το δραστικό συστατικό του Albit είναι ένα μικροβιακό βιοπολυμερές πολυ-β υδροξυβουτυρικό (PHB) το οποίο παράγεται από τα κύτταρα του βακτηρίου Bacillus megaterium (του οποίου η περιεκτικότητα σε PHB φτάνει το 77% της ξηρής βιομάζας του)  και του βακτηρίου  Pseudomonas aureofaciens (που λειτουργεί σαν ενισχυτικό της σύνθεσης PHB από το Bacillus megaterium).

 

Albit  και αντοχή στο στρες

Το ΡΗΒ και τα παράγωγά του αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς του συστήματος οξειδάσης NADPH που βρίσκονται στην επιφάνεια των φυτικών κυττάρων. Η ενισχυμένη δραστηριότητα της οξειδάσης NADPH στα φυτά οδηγεί στο σχηματισμό υπεροξειδίου και άλλων αντιδραστικών ειδών οξυγόνου (ROS) σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το κανονικό αλλά όχι επιβλαβείς για τα φυτά.

 

Η διαδικασία αυτή ενεργοποιεί την έκφραση της σειράς των αντιοξειδωτικών φυτικών ενζύμων(δισμουτάση υπεροξειδίου, υπεροξειδάσες, αναγωγάση δεϋδροασκοκορβικού, αναγωγάση γλουταθειόνης) οι οποίες είναι ικανές να αποτοξινώνουν ROSes. Το αυξημένο επίπεδο αντιοξειδωτικών ενζύμων στα φυτικά κύτταρα προκαλεί υψηλότερη περιεκτικότητα σε ασκορβικό και χλωροφύλλη (έως 100% αύξηση στον έλεγχο). Εφόσον ουσιαστικά οποιοδήποτε στρες στα φυτά τελικά οδηγεί στη συσσώρευση ROS και σε βλάβη της χλωροφύλλης, τα φυτά που έχουν υποστεί προεργασία με Albit έχουν πολύ μεγαλύτερη αντοχή στο στρες . Το ασκορβικό οξύ μπορεί εύκολα να διανεμηθεί σε ολόκληρο το φυτό, ενισχύοντας την αντοχή στο στρες ακόμη και σε εκείνα τα φυτικά όργανα που δεν ψεκαστούν με Albit.

 

Albit έναντι ασθενειών

Η ενεργοποίηση της NADPH οξειδάσης μετά από την εφαρμογή του Albit οδηγεί στη σύνθεση superoxide (O−2 )anion and peroxide ( O2−2)(που ασκούν άμεση βιοκτόνο επίδραση στα παθογόνα που καταφέρνουν να διεισδύσουν στο φυτό).

Επίσης, προκαλεί τη σύνθεση σαλικυλικού οξέος , μιας πολύ δραστικής ένωσης. Το σαλικυλικό ανοσοποιεί το φυτό έναντι ασθενειών, και οι φυτικοί ιστοί αποκτούν αντοχή σε  ένα ευρύ φάσμα παθογόνων παραγόντων .

Η σύνθεση των φυτοαλεξινών (φυσική ένωση που παρεμποδίζει την ανάπτυξη παθογόνων) αυξάνεται στα φυτικά κύτταρα.

 Πχ στο αμπέλι, μετά από εφαρμογή με Albit, οι φυτοαλεξίνες συντίθενται κατά 33% περισσότερο .

Το σαλικυλικό οξύ κινείται διασυστηματικά οπότε  ακόμη και εκείνα τα φυτικά όργανα που δεν έχουν υποβληθεί σε ψεκασμό με Albit ανοσοποιούνται  έναντι των ασθενειών.

 

Albit στη παραγωγή

Επίσης το σαλικυλικό και τα προϊόντα μετασχηματισμού του πολυ-υδροξυβουτυρικού οξέος έχουν ισχυρή φυτοορμονική (αυξίνη) δράση. Αυτό οδηγεί στη μεγέθυνση των κυττάρων, στην εμφάνιση νέων μπουμπουκιών, λουλουδιών και βλαστών και, τέλος, στην αύξηση της απόδοσης .

 

Albit και ριζόσφαιρα

Όταν οι σπόροι υφίστανται αγωγή με Albit, το ΡΗΒ δρα στη  μικροβιακή κοινότητα της ριζόσφαιρας  . Έτσι ευεργετικοί μύκητες των γενών Сladosporium , Trichoderma , και Gliocladium  πολλαπλασιάζονται (αύξηση έως και 600%) , ενώ  καταστέλλονται παθογόνοι μύκητες όπως Fusarium

Ενώ το Albit  δεν περιέχει ζωντανούς μικροοργανισμούς, λόγω της δραστηριότητας του στους αυτόχθονες μικροοργανισμούς, την αφθονία των Azotobacter και άλλων Ν 2 -fixers αυξήσεις, η δέσμευση του αζώτου, η διαλυτοποίηση των φωσφορικών, και απορρόφηση των φυτών με θρεπτικά στοιχεία βελτιώνονται .

 

Η μεταφορά των στοιχείων  από το έδαφος στα φυτά αυξάνεται κατά 24-25% (Ν), 26-40% (Ρ), 9-20% (Κ).