Κύρια Δραστική Ουσία

Η κύρια δραστική ουσία του ALBIT είναι ένα φυσικό βιοπολυμερές πολυ-βήτα-υδροξυβουτυρικό οξύ (PHB). Η περιεκτικότητα του PHB στα κύτταρα του βακτηρίου Bacillus megaterium παράγει το 77% της ξηρής βιομάζας. Το δεύτερο βακτήριο, Pseudomonas aureofaciens, ενισχύει τη σύνθεση του PHB από τον κύριο παραγωγό και παράγει αποπολυμεράσες και άλλες ζυμώσεις που μετασχηματίζουν επίσης το PHB σε φυσιολογικά ενεργές μορφές για το φυτό (όπως ολιγομερή και β-αμινοβουτυρικά).

Υπό κανονικές συνθήκες, αυτά τα βακτήρια ζουν στις ρίζες των φυτών, διεγείρουν την ανάπτυξή τους και τα προστατεύουν από ασθένειες και δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Η σύνθεση του Albit ενσωματώνει επίσης ουσίες που σταθεροποιούν και ενισχύουν την επίδραση της κύριας ουσίας, όπως: θειικό μαγνήσιο, φωσφορικό κάλιο, νιτρικό κάλιο, ουρία και εκχύλισμα κωνοφόρων. Αυτά τα ”εξαρτήματα” συντελούν στη προστατευτική λειτουργία του PHB, η δραστηριότητα του οποίου ενισχύεται περίπου 10 φορές.

Το ALBIT δεν περιέχει ζωντανούς μικροοργανισμούς, γεγονός που καθιστά την επίδραση του προϊόντος πιο σταθερή και λιγότερο ευαίσθητη στις περιβαλλοντικές συνθήκες.