Παραγωγός: Σαρηπαναγιώτης Χρήστος

Παραγωγή: Πεπόνι, Πιπεριά

Τοποθεσία: Σέρρες

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την εφαρμογή προϊόντος Aglev SI σε καλλιέργειες πιπεριάς και πεπονιού του Χρήστου Σαρηπαναγιώτη στις Σέρρες.