Παραγωγή: Κεράσια

Τοποθεσία: Ωραίο, Ξάνθης

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από δέντρα κερασιάς, στα οποία έχει γίνει εφαρμογή του σκευάσματος ALBIT Plus και δέντρα στα οποία δεν έχει γίνει εφαρμογή.
Η εφαρμογή του ALBIT Plus έγινε πάνω στην ανθοφορία. Το αμέσως επόμενο διάστημα ακολούθησε παγετός, που μπορεί να διαπιστωθεί και από τα δέντρα μάρτυρες, τα οποία έχουν λιγότερη καρπόδεση σε σύγκριση με τα ραντισμένα δέντρα.

 

Με Albit Plus:

Χωρίς Albit Plus: