Παραγωγός: Τσακιράκης Δημήτρης
Τοποθεσία: Διώνη, Κομοτηνή
Καλλιέργεια: Σκόρδο

Παρακάτω, 2 φωτογραφίες από καλλιέργεια σκόρδου, στην οποία εφαρμόστηκε το προϊόν ALBIT Plus.