Παραγωγός: Π.Π.

Καλλιέργεια: Καπνός (Virginia)

Τοποθεσία: Νεοχώρι, Ξάνθης

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από καλλιέργεια καπνού Virginia, όπου έγινε εφαρμογή του σκευάσματος ALBIT Plus.