Τοποθεσία: Μυρωδάτο Ξάνθης

Ποικιλία: Feragnes

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό σύγκρισης δύο αμυγδαλεώνων (ίδιας ποικιλίας), που στον πρώτο έγινε εφαρμογή του σκευάσματος ALBIT Plus και του σκευάσματος Prolis (Δεύτερη συναπτή χρονιά εφαρμογής ALBIT Plus και Prolis), ενώ στον δεύτερο αμυγδαλεώνα της ίδιας περιοχής δεν έγινε εφαρμογή του σκευάσματος ALBIT Plus και του σκευάσματος Prolis. 

Υ.Γ.: Στον αμυγδαλεώνα που έγινε εφαρμογή των σκευασμάτων ALBIT Plus και Prolis έχει γίνει και εφαρμογή ατταπουλγίτη AGLEV SI 200 σε προηγούμενη χρονιά. (βλ.https://gcenter.eu/%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae-aglev-si-200-albit-plus-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-prolis-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%bc%cf%85%ce%b3%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%8e%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%cf%85%cf%81/)

Aμυγδαλεώνας με εφαρμογή ALBIT Plus και Prolis:


Αμυγδαλεώνας χωρίς εφαρμογή ALBIT Plus και Prolis:

 
Παρατηρήσεις:

Ο πρώτος ψεκασμός πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου. (Φωτογραφία από 21 Φεβρουαρίου)

Ο δεύτερο ψεκασμός πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου, 15 ημέρες μετά από τον πρώτο ψεκασμό. (Φωτογραφία από 3 Μαρτίου)

Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ψεκασμού η μέγιστη πτώση θερμοκρασίας ήταν στους 1-2°C.
Μία ημέρα μετά τον δεύτερο ψεκασμό η πτώση της θερμοκρασίας έφθασε έως -5°C.