Περιοχή: Νέα Βύσσα, Έβρος
Καλλιέργεια: Σκόρδα 
Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό σύγκρισης, από δύο διαφορετικά αγροτεμάχια, στην ίδια περιοχή και με την χρήση ίδιας ποικιλίας.

Σκόρδα χωρίς ALBIT:

Σκόρδα με ALBIT: