Στη παραπάνω εικόνα γίνεται αντιληπτό το κομμάτι στο οποίο έγινε εφαρμογή με το σκεύασμα ALBIT. (Αριστερά: χωρίς ALBIT, Δεξιά: ALBIT).

 

Εφαρμογή του Albit σε καλλιέργεια βαμβακιού

Παραγωγός: Μουργόπουλος Φώτης

Τοποθεσία: Μυρωδάτο, Ξάνθης

Έτος:2019

Στη παραπάνω εικόνα γίνεται αντιληπτό το κομμάτι στο οποίο έγινε εφαρμογή με το σκεύασμα ALBIT. (Αριστερά: χωρίς ALBIT, Δεξιά: ALBIT).

 Ο παραγωγός ακολούθησε τη διαδικασία της εμβάπτισης σπόρων πριν την φύτευση, και μετά την σπορά και ανάπτυξη των φυτών ακολούθησε με διαφυλλικούς ψεκασμούς. Τέλος θα παρακολουθήσετε 2 αποσπάσματα που τράβηξε ο ίδιος ο παραγωγός ( ΒΑΜΒΑΚΙ_(1): καλοκαιρινή περίοδος, ΒΑΜΒΑΚΙ_(2): πριν τη συγκομιδή).