Εφαρμογή  AGLEV SI 300  220 γρ. με ψεκ. πλάτης 16 lit.Θάνατος μικρών προνυμφών σε 24 ώρες, μεγάλων σε 50+ ώρες.Ο θάνατος οφείλεται στην αφυδάτωση της προνύμφης,επαναλήψεις ανά τακτά διαστήματα.Το Ορυκτό υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

του ΕΚ 889/2008 (βιολογική παραγωγή).