Παραγωγός: Σαράφης Νικόλαος
Παραγωγή: Τομάτα Elpida
Περιοχή: Εράσμιο, Ξάνθης

Στο παρακάτω φωτογραφικό υλικό μπορείτε να παρατηρήσετε την βοηθητική δράση των προϊόντων AGLEV SI 200, ALBIT Plus και PROLIS.
Ο ατταπουλγίτης (AGLEV SI 200) βοήθησε στον καλύτερο αερισμό του εδάφους, στη συγκράτηση και ρύθμιση της υγρασίας του εδάφους, στη προσρόφηση και σταδιακή αποδέσμευση θρεπτικών στοιχείων (πλεονάζον άζωτο, κάλιο, φώσφορο και ιχνοστοιχεία) και στην ανάπτυξη καλύτερου ριζικού συστήματος.
Το ALBIT Plus βοήθησε στη καλύτερη λειτουργία του αμυντικού συστήματος των φυτών, παράλληλα βελτίωσε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής και οδήγησε στην αύξηση της παραγωγής.
Το προϊόν PROLIS βοήθησε στη καλύτερη ανθοφορία και στην επικονίαση. Αυτό οφείλεται στην προλίνη, μία ουσία που έλκει τις μέλισσες-βομβίνους, με αποτέλεσμα το καλύτερο “δέσιμο” των άνθεων.
Συμπερασματικά ο συνδυασμός και των 3 προϊόντων επέφερε αυξημένη παραγωγή αλλά και εύρωστα φυτά τομάτας.