Παραγωγός: Μουργόπουλος Φώτης

Τοποθεσία: Μυρωδάτο Ξάνθης

Ποικιλία: Feragnes

Καλλιέργεια: Aμυγδαλεώνας

Εφαρμογή Aglev SI 200 σε νέα εγκατάσταση αμυγδαλεώνα. Οι εικόνες είναι από το 3ο έτος.

 

 

Στον ίδιο αμυγδαλεώνα έγινα οι οι εξής επεμβάσεις με ALBIT plus και PROLIS:

  • τον πρώτο χρόνο καμία επέμβαση
  • το δεύτερο χρόνο  3 επεμβάσεις με ALBIT plus
  • το τρίτο χρόνο 4 επεμβάσεις με ALBIT plus
  • Φέτος(4ος χρόνος), μέχρι στιγμής έγινε μια επέμβαση με ALBIT plus και PROLIS.

Φωτογραφίες από την φετινή ανθοφορία στο ίδιο κτήμα: 

Παρακάτω ακολουθούν φωτογραφίες από δύο κτήματα με την ίδια ποικιλία (Feragnes). Στο ένα έγινε εφαρμογή με τα παραπάνω σκευάσματα και στο άλλο όχι.
(Φωτογραφίες τραβηγμένες ίδια ημερομηνία 16/4/2020).

ΧΩΡΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (ALBIT,PROLIS,ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗ):

ΜΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (ALBIT,PROLIS,ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗ):

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΩΝ ΙΔΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ (FERAGNES) (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/5/2020) (ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΜΕ ALBIT ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ: ΧΩΡΙΣ ALBIT):