Καλλιέργεια: Φουντούκι.
Τοποθεσία: Βαφέϊκα, Ξάνθης.

Παρακάτω ακολουθούν 3 φωτογραφίες από το 1ο έτος καλλιέργειας φουντουκιού.
Η εφαρμογή του ατταπουλγίτη (AGLEV SI 200) πραγματοποιήθηκε στο λάκκο φύτευσης.