Τοποθεσία: Μητρούσι, Σέρρες

Καλλιέργεια: Βαμβάκι

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από καλλιέργεια βαμβακιού, στην οποία έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας AGLEV SI 200 (10 στρ.)
Στο κομμάτι του αγροτεμαχίου που έγινε η εφαρμογή είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια εργασίες για την εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου, το οποίο επηρέασε αρνητικά στη γονιμότητα του χωραφιού.

Σε προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους επικρατούσε κακή ανάπτυξη της καλλιέργειας, παρότι γινόταν προσπάθειες από τον παραγωγό με χρήση διάφορων διαφυλλικών, 
Φέτος όπως δήλωσε ο επιβλέπων γεωπόνος η ανάπτυξη του βαμβακιού είναι αισθητά καλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές, παρουσιάζοντας την “ίδια εικόνα” με το υπόλοιπο αγροτεμάχιο.

Η προμήθεια του Ατταπουλγίτη έγινε από το κατάστημα αγροεφοδίων Μιχαήλ Παπαπαναγιώτου, της περιοχής Σκούταρης, Σερρών.