Παραγωγός: Παπαδόπουλος Κυριάκος

Παραγωγή: Μήλα Fubrax και Aztec

Τοποθεσία: Νεοχώρι, Ξάνθης

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε φωτογραφικό υλικό από τον μηλεώνα του κ.Παπαδόπουλου Κυριάκου, όπου έχει γίνει εφαρμογή ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας σε φύτευση νέων δέντρων μηλιάς (AGLEV SI 200).