Παραγωγός: Χατζή Χασάν Καδριέ

Τοποθεσία: Κοτύλη, Ξάνθης

Καλλιέργεια: Τσαγιού

Εφαρμογή Aglev SI 200 σε καλλιέργεια τσαγιού, 200kg/στρ.