Παραγωγός: Πυργιώτης Παύλος

Τοποθεσία: Νεοχώρι Ξάνθης

Καλλιέργεια: Καπνός ποικ. Virginia

Εφαρμογή Aglev SI 200 σε καλλιέργεια καπνού με 200 kgr/στρ.