Τοποθεσία: Βαφέικα Ξάνθης

Καλλιέργεια: Φουντούκια

Εφαρμογή Aglev SI 200 σε νέα εγκατάσταση Φουντουκιών.