Παραγωγός: ΑΦΟΙ Μηλιού

Τοποθεσία: Φωτολίβος, Δράμας

Καλλιέργεια: Βιολογικά κηπευτικά

Εφαρμογή Aglev SI 200 (ενσωμάτωση εδάφους) και Aglev SI 300 (επίπαση με θειωτήρα) σε καλλιέργεια βιολογικών κηπευτικών.