Παραγωγός: Τσολακίδου Κυρατσώ

Παραγωγή: Αχλάδι (“Sissy”)

Τοποθεσία: Μέλισσα Ξάνθης

Στη Μέλισσα Ξάνθης σε καλλιέργεια αχλαδιού ποικιλίας “Sissy”, της κας Τσολακίδου, εφαρμόστηκε ατταπουλγίτης Aglev SI.