Ο ατταπουλγίτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδος καλλιέργειας, με τις ευεργετικές του ικανότητες στην εδαφοβελτίωση να είναι ορατές σε κάθε περίπτωση. Στα παρακάτω βίντεο μπορεί να δείτε την εφαρμογή ατταπουλγίτη Aglev SI σε αμπέλι, με χρήση ενός κοινού διανομέα.