Εφαρμογές προϊόντων

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε περιπτώσεις εφαρμογής προϊόντω που μπορείτε να βρείτε στο Γεωπονικό Κέντρο – Κωνασταντίνος Θεοδωρίδης, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής στις καλλιέργειες.

Εφαρμογή ALBIT Plus σε καλλιέργεια καπνού

Παραγωγός: Π.Π. Καλλιέργεια: Καπνός (Virginia) Τοποθεσία: Νεοχώρι, Ξάνθης Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από καλλιέργεια καπνού Virginia, όπου έγινε εφαρμογή του σκευάσματος ALBIT Plus.  [ngg src="galleries" ids="85" display="basic_thumbnail"...

Εφαρμογή Ατταπουλγίτη και ALBIT Plus σε δένδρα Ακτινιδιάς

Τοποθεσία: Κύρνος, Ξάνθης Καλλιέργεια: Ακτινίδια (Hayward Κλώνος 8) Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό νέας φύτευσης (10/04/2021) δένδρων ακτινιδιάς, σε αγροτεμάχιο 12 στρεμμάτων. Στο λάκκο φύτευσης και περιμετρικά των δένδρων έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη μεσαίας...

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε προβληματικό αγροτεμάχιο

Τοποθεσία: Μητρούσι, Σέρρες Καλλιέργεια: Βαμβάκι Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από καλλιέργεια βαμβακιού, στην οποία έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας AGLEV SI 200 (10 στρ.) Στο κομμάτι του αγροτεμαχίου που έγινε η εφαρμογή είχαν προηγηθεί τα...

Εφαρμογή Ατταπουλγίτη σε νέα φύτευση Αμυγδαλιών

Τοποθεσία: Παλιό Εράσμιο, Ξάνθης Καλλιέργεια: Αμύγδαλα (Ferragnes) Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό νέας φύτευσης δένδρων Αμυγδαλιάς, στα οποία έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας (AGLEV SI 200). Η εφαρμογή του Ατταπουλγίτη έγινε στον λάκκο φύτευσης...

Εφαρμογή AGLEV SI 200 και AGLEV SI 300 σε καρυδεώνα

Περιοχή: Αυξέντιο, Ξάνθης Καλλιέργεια: Καρύδια Παραγωγός: Τ.Χ. Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από καρυδεώνα 42 συνολικά στρεμμάτων, στον οποίο έχει γίνει εφαρμογή στο έδαφος, περιμετρικά του ριζικού συστήματος των δένδρων, Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας SI...
Εφαρμογή ALBIT Plus σε καλλιέργεια καπνού

Εφαρμογή ALBIT Plus σε καλλιέργεια καπνού

Παραγωγός: Π.Π. Καλλιέργεια: Καπνός (Virginia) Τοποθεσία: Νεοχώρι, Ξάνθης Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από καλλιέργεια καπνού Virginia, όπου έγινε εφαρμογή του σκευάσματος ALBIT Plus.  [ngg src="galleries" ids="85" display="basic_thumbnail"...

Εφαρμογή Ατταπουλγίτη και ALBIT Plus σε δένδρα Ακτινιδιάς

Εφαρμογή Ατταπουλγίτη και ALBIT Plus σε δένδρα Ακτινιδιάς

Τοποθεσία: Κύρνος, Ξάνθης Καλλιέργεια: Ακτινίδια (Hayward Κλώνος 8) Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό νέας φύτευσης (10/04/2021) δένδρων ακτινιδιάς, σε αγροτεμάχιο 12 στρεμμάτων. Στο λάκκο φύτευσης και περιμετρικά των δένδρων έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη μεσαίας...

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε προβληματικό αγροτεμάχιο

Τοποθεσία: Μητρούσι, Σέρρες Καλλιέργεια: Βαμβάκι Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από καλλιέργεια βαμβακιού, στην οποία έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας AGLEV SI 200 (10 στρ.) Στο κομμάτι του αγροτεμαχίου που έγινε η εφαρμογή είχαν προηγηθεί τα...

Εφαρμογή Ατταπουλγίτη σε νέα φύτευση Αμυγδαλιών

Εφαρμογή Ατταπουλγίτη σε νέα φύτευση Αμυγδαλιών

Τοποθεσία: Παλιό Εράσμιο, Ξάνθης Καλλιέργεια: Αμύγδαλα (Ferragnes) Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό νέας φύτευσης δένδρων Αμυγδαλιάς, στα οποία έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας (AGLEV SI 200). Η εφαρμογή του Ατταπουλγίτη έγινε στον λάκκο φύτευσης...

Εφαρμογή AGLEV SI 200 και AGLEV SI 300 σε καρυδεώνα

Εφαρμογή AGLEV SI 200 και AGLEV SI 300 σε καρυδεώνα

Περιοχή: Αυξέντιο, Ξάνθης Καλλιέργεια: Καρύδια Παραγωγός: Τ.Χ. Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από καρυδεώνα 42 συνολικά στρεμμάτων, στον οποίο έχει γίνει εφαρμογή στο έδαφος, περιμετρικά του ριζικού συστήματος των δένδρων, Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας SI...

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε προβληματικό έδαφος

Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε προβληματικό έδαφος

Τοποθεσία: Σκούταρη, Σερρών Καλλιέργεια: Βαμβάκι Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από καλλιέργεια βαμβακιού, στην οποία έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας AGLEV SI 200 (10στρ.) Στο αγροτεμάχιο που πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή του Ατταπουλγίτη...

Εφαρμογή ALBIT Plus και Prolis σε αμυγδαλεώνα

Εφαρμογή ALBIT Plus και Prolis σε αμυγδαλεώνα

Τοποθεσία: Μυρωδάτο Ξάνθης Ποικιλία: Feragnes Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό σύγκρισης δύο αμυγδαλεώνων (ίδιας ποικιλίας), που στον πρώτο έγινε εφαρμογή του σκευάσματος ALBIT Plus και του σκευάσματος Prolis (Δεύτερη συναπτή χρονιά εφαρμογής ALBIT Plus και...

Εφαρμογή ALBIT σε Σκόρδα

Εφαρμογή ALBIT σε Σκόρδα

Περιοχή: Νέα Βύσσα, Έβρος Καλλιέργεια: Σκόρδα  Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό σύγκρισης, από δύο διαφορετικά αγροτεμάχια, στην ίδια περιοχή και με την χρήση ίδιας ποικιλίας. Σκόρδα χωρίς ALBIT: [ngg src="galleries" ids="74" display="basic_thumbnail"...

Εφαρμογή AGLEV SI 200 και ALBIT Plus σε νέα φύτευση Φουντουκιών

Εφαρμογή AGLEV SI 200 και ALBIT Plus σε νέα φύτευση Φουντουκιών

Περιοχή: Νεοχώρι, Ξάνθης Καλλιέργεια: Φουντούκια (Συμβολαιακή με την Ιταλική εταιρεία BESANA ) Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό και 1 βίντεο, νέας φύτευσης δέντρων φουντουκιάς. Πριν τη φύτευση τους και όσο ήταν μέσα στις γλάστρες τους, έγινε διαφυλλική εφαρμογή...

Εφαρμογή AGLEV SI200 και ALBIT Plus σε νέες φυτεύσεις αμπέλου

Εφαρμογή AGLEV SI200 και ALBIT Plus σε νέες φυτεύσεις αμπέλου

Παρακάτω ακολουθεί οπτικό υλικό , από φυτεύσεις αμπέλου το 2018, 2019 και 2020. ( 1 βίντεο από την φύτευση του 2018, 1 βίντεο από την φύτευση του 2019 και φωτογραφικό υλικό από τη φύτευση 2020). Στη φύτευση του 2018 έγινε, πέρυσι (2019), διαφυλλική εφαρμογή από το...

Εφαρμογή ALBIT Plus σε κεράσια

Εφαρμογή ALBIT Plus σε κεράσια

Παραγωγή: Κεράσια Τοποθεσία: Ωραίο, Ξάνθης Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από δέντρα κερασιάς, στα οποία έχει γίνει εφαρμογή του σκευάσματος ALBIT Plus και δέντρα στα οποία δεν έχει γίνει εφαρμογή. Η εφαρμογή του ALBIT Plus έγινε πάνω στην ανθοφορία. Το αμέσως...

Εφαρμογή AGLEV SI 200 και ALBIT Plus σε δέντρα μηλιάς

Εφαρμογή AGLEV SI 200 και ALBIT Plus σε δέντρα μηλιάς

Παραγωγή: Μήλα Fubrax και Aztec Τοποθεσία: Νεοχώρι, Ξάνθης Παρακάτω ακολουθεί καινούργιο φωτογραφικό υλικό από καλλιέργεια στην οποία είχαμε αναφερθεί και στο παρελθόν, όπου είχε γίνει εφαρμογή μόνο Ατταπουλγίτης (AGLEV SI200) (βλ.Εφαρμογή AGLEV SI 200 σε φύτεση νέων...