Παραγωγή: Πιπεριά Φλωρίνης
Περιοχή: Παλαιό Εράσμιο, Ξάνθης

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαφορά μεταξύ 2 σπορείων φυτείας πιπεριάς Φλωρίνης, όπου φαίνεται η διαφορά στη βλάστηση, αλλά και στο χρόνο φύτρωσης. Η σπορά και στα δύο έγινε την ίδια μέρα 

Με ABIT Plus, AGLEV SI 200:

Χωρίς ALBIT Plus, AGLEV SI 200: