Δοσολογίες Albit ανά Καλλιέργεια

Στις παρακάτω φωτογραφίες μπορείτε να δείτε τις προτεινόμενες δοσολογίες για τη χρήση του ALBIT ανά καλλιέργεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.