Βίντεο από την διημερίδα χοιροτροφίας Ελλάδας-Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στις 19-21 Ιουνίου 2015 στα Γρεβενά. Αντικείμενο της διημερίδας ήταν οι νέες τεχνολογίες και προϊόντα για βελτίωση της εντερικής υγείας και ανάπτυξης του χοίρου. Ο κ. Φορτομάρης, καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μας μιλάει για την ευεργετική χρήση του ατταπουλγίτη σε μονογαστρικά ζώα.