‘Ενα πολύ ενδιαφέρον βίντεο παραγωγού, παρακάτω, καταδεικνύει τα ευεργετικά οφέλη της χρήσης ατταπουλγίτη σε καλλιέργειες δέντρων, όπως η ελιά. Ο παραγωγός επέλεξε να εφαρμογή ατταπουλγίτη Aglev SI, περίπου 600-700 γραμμάρια σε κάθε δέντρο. Χρησιμοποιήθηκε σε 6 δέντρα, ενώ στα υπόλοιπα δεν έπεσε κάποια ποσότητα Aglev SI. Τα δέντρα αφέθηκαν για 10 περίπου μέρες χωρίς να ποτιστούν και στη συνέχεια έγινε σύγκριση της κατάστασης των καρπών. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ εντυπωσιακά, αφού οι ελιές στα 6 δέντρα που χρησιμοποιήθηκε ατταπουλγίτης είχαν σωστή ανάπτυξη και ήταν πλήρως υγιείς, ενώ στα υπόλοιπα δέντρα οι καρποί εμφάνιζαν σαφή σημάδια κακής ανάπτυξης λόγω έλλειψης νερού από το έδαφος (χαρακτηριστικό “σούφρωμα” των καρπών).

Φυσικά, παρόμοια ευεργετικά αποτελέσματα παρατηρούνται σε κάθε είδους καλλιέργεια, αφού η συγκράτηση υγρασίας του εδάφους είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του παρουσιάζει η χρήση του ατταπουλγίτη Aglev SI.