Προετοιμασία και εφαρμογή προϊόντος Anglev SI καλλιέργεια ελιάς με χρήση τουρμπίνας